Python

Питон

Голяма част от програмистите отказват да работят на нещо такова, защото Програмите ставали много бавни. Истинската причина, поради която не искат, е че не им се изучава нов инструмент. По-скоро ще прекарат месеци в разработването на точно тези неща, които уж не им трябват в езиците от високо ниво. И чак след това реално ще започнат същинската си работа.

Питон е език, на който програмите се пишат няколко пъти по-бързо,

отколкото на C++/Java, а скоростта им е достатъчно добра. Естествено, ако пишеш SQL сървър, няма да е на питон, но бърз и удобен SQL клиент - никакъв проблем. Ако правиш приложение, което трябва да бъде доставено бързо и качествено(без бъгове) на потребители, които използват компютри произведени през този век, езикът ще ти свърши страхотна работа.

Например

Програма, която съхранява цяла папка с картинки от даден интернет адрес, се пише за около две минути. Но такава програма няма да е оптимална, защото интернет връзката е използвана много неефективно. Без значение от използвания език. Ако сървърът ограничава трафика на връзка до 100KB/s, а моят интернет може да тегли 1000KB/s, то трябва да тегля по 10 файла наведнъж, за да го използвам оптимално. Т.е. умна програма ще работи 10 пъти по-малко от глупава. Тук тази оптимизация се прави лесно. Просто езикът го поддържа. Забавянето(заради избрания език) на програма написана на Python ще е, да кажем сто милисекунди. На C, ще е по-малко. Ще се изсиля. Сто пъти по-малко. Една милисекунда. Ама голяма работа. Пак ще тегли по един файл, вместо десет. Честити 99 милисекунди, току-що изгуби пет минути.
Многонишкова такава програма, която тегли по няколко картинки едновременно, се прави за времето, което е нужно да си притопля пица в микровълновата.

Сега отивам да хапна и те оставям да го напишеш това нещо на C++. Ще се върна след половин-един час да видя как върви.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License