Спешъл

Всичко останало отива тук.

Какво е да живееш с домашен любимец?

Предупреждение - не е точно най-лесното нещо на света.
Просто казвам. В случай че има съмнения…
"Оо, какво малко сладко зайче!", "О, колко е миличко!", "О как сладко пие водичка!"

Curriculum vitae

Слагам CV-то си тук. Това е в перманентна бета версия и няма гаранция, че това, което евентуално пратя на някой работодател по някакъв начин ще прилича на тази страница. Това е просто моментната ми представа как трябва да изглежда едно CV.
В тази връзка, май е твърде дълго…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License